Czym jest due diligence

Due diligence odbywa się zwykle przed rozpoczęciem zakupu przedsiębiorstwa, realizacją transakcji fuzji (przejęcia), podpisaniem umowy lub współpracą z tą firmą.

Nawiązanie relacji z kontrahentami

Termin ten jest najczęściej używany w finansach i prawie. Metoda polega na zbieraniu i analizowaniu informacji, podejmowaniu decyzji i sposobie jej przedstawienia odnośnie celowości nawiązywania określonych relacji z kontrahentami. Badanie Due Diligence służy ocenie możliwych ryzyk (na przykład. finansowych, prawnych itp.). Podczas zbierania informacji brane są pod uwagę wszelkie informacje, niezależnie od ich źródła. Badanie otrzymanych informacji jest wykonywane przez różnych specjalistów oddzielnie, a następnie przeprowadzana jest analiza podsumowująca. Decyzję podejmują zazwyczaj eksperci Due Diligence niezależnie od klienta. Formularz zgłoszeniowy można rozszerzyć (z załączeniem indywidualnych wniosków pośrednich specjalistów, źródeł informacji) lub w formie krótkiej rekomendacji dalszych działań.

W szerszym znaczeniu pojęcie due diligence jest używane w języku angielskim. język, jako przeciwieństwo zaniedbania lub nadużycia, może być używany do oceny prawnej lub moralno-etycznej działań podmiotu.

Sprawdzenie może przeprowadzić zarówno sam kupujący, jak i przy udziale konsultantów i ekspertów. W skład zespołu musi wchodzić personel finansowo-księgowy i prawny, ale mogą w nim być także ekonomiści, inżynierowie, eksperci do spraw Środowiska i inni specjaliści. Pomyślne wdrożenie procedury Due Diligence zależy od jasnej, a także dobrze skoordynowanej pracy rzeczoznawców, audytorów oraz prawników jak i również terminowego przedstawienia rzetelnych informacji przez sprzedającego.

Realizacja zadań na I etapie wykonywana jest przez audytorów. Praca audytorów polega na kompleksowej analizie stanu systemu kontroli wewnętrznej, struktury przychodów oraz kosztów, stopnia ryzyka stosowanych schematów podatkowych, analizie majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji finansowych, należności i zobowiązań, środków pożyczonych i własnych oraz rzetelności sprawozdawczości. Raport ekspertyzy finansowej zawiera zalecenia dotyczące minimalizacji ryzyk związanych z przeniesieniem własności obiektu.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here