Kredyt studencki

Studia to okres bardzo wymagający finansowo, dlatego też dla wielu problemem może być samodzielne utrzymanie się. W takich wypadkach dobrym rozwiązaniem może być zaciągnięcie kredytu studenckiego. Tego typu kredyty często oferowane są na bardzo atrakcyjnych zasadach, ponieważ spłacający nie musi martwić się o pokrywanie kosztów odsetek. Są one finansowane przez państwo, co daje kredytom studenckim znaczną przewagę nad tradycyjnymi kredytami gotówkowymi https://finanse.net.pl/.

Na jakich zasadach działają kredyty studenckie?

Kredyty studenckie mogą być przyznawane na okres maksymalnie 6 lat, lub 10 w przypadku osób decydujących się na studia doktoranckie. Kredyt nie jest wypłacany jednorazowo, a w comiesięcznych transzach przez okres dziesięciu miesięcy. Podstawowo wynoszą one po 600 złotych, ale w zależności od własnych potrzeb można ubiegać się o zmniejszenie (do 400 złotych) lub podwyższenie (do 800 lub 1000 złotych) kwoty kredytu, nawet już w czasie jego trwania. Ogromną zaletą jest fakt, że kredytów studenckich nie trzeba zacząć spłacać natychmiastowo po zakończeniu studiów. Absolwent ma aż dwa lata na odnalezienie się na rynku pracy po studiach, zanim będzie musiał zacząć martwić się o spłacanie rat. Dzięki wcześniej wspomnianym braku odsetek jest to najbardziej korzystny typ kredytu, z jakim można spotkać się w Polsce.

Czy każdy może otrzymać kredyt studencki?

Nie każdy student może kwalifikować się do otrzymania kredytu studenckiego. Ich beneficjentami mogą być studenci dzienni, wieczorowi i zaoczni, pod warunkiem, że w momencie rozpoczęcia nauki nie skończyli 30 roku życia. Z zasady są one przeznaczone dla osób, które same nie są w stanie się utrzymać na studiach, a więc osób pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Co roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustala górny próg dochodów na rękę na osobę w rodzinie, poniżej którego zmieścić musi się osoba chcąca otrzymać tego typu kredyt. Limit ten w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2500 złotych netto na osobę. Poza tym student chcący zaciągnąć kredyt studencki musi znaleźć poręczyciela kredytu. Może to być członek rodziny lub znajomy, jeśli tylko posiada odpowiednią zdolność kredytową. Poręczycielem może zostać także Bank Gospodarstwa Krajowego lub, dla osób mieszkających na wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wymaga to jednak spełnienia indywidualnych warunków i progów dochodowych.

W jakim banku można wziąć kredyt studencki?

Nie w każdym banku można zaciągnąć tego typu kredyt. Obecnie taką usługę oferują PKO Bank Polski SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA i SGB-Bank SA. Opłaty za złożenie wniosku i prowizje pobierane przy wypłacie transz różnią się w zależności od wybranego banku.

Kredyt studencki https://finanse.net.pl/ może być wygodną opcją dla wielu niezamożnych osób, chcących podjąć się nauki wyższej. Warunki, na których przyznawane są takie kredyty są znacznie bardziej opłacalne niż zwykłe kredyty gotówkowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here